COACHING / Kócsing /
Új szemlélet a fejlesztő tanácsadásban!
 

Fontos az elején leszögezni:
Maga a folyamat nem igényel terapeutát és pszichológust, akik a krízisben lévő lelkek orvosai .
A COACHING az egészséges lelkületű  útkeresőknek, a változást elfogadóknak és a magukért tenni is akaróknak  lett  kitalálva. 

Ennek a belső értékeket felszínre hozó folyamatnak a levezetéséhez szükség van magára a kiképzett  Coach-ra , aki ebben a magas színtű kidolgozott technikában jártas. Itt a problémákon való rágódás  helyett a megoldáson van a hangsúly. Ezért is hívják még MEGOLDÁSORINENTÁLT TANÁCSADÁSNAK .

 

1.  Ami életre hívta a coachingot:
A Coaching angol szó, amely edzést , pontosabban edző által végzett munkát jelent.  A  80-as évek elején a sportpszichológiából  átvett fogalmat jelöl. Ahhoz, hogy egy élsportoló eljusson a csúcsra, ez a munka edző nélkül szinte lehetetlen.  Ő az edző/ Coach, aki támogat és  irányít a belső értékeket felkutatva ebben az egyéni fejlesztő folyamatban, a folyamat pedig  maga a Coaching.
A Coaching technikának elengedhetetlen része még az a mentális technika is, amely nélkül pl. Henri Ford és Eistein, vagy az élsportolók tömege sem érhetett volna el olyan kimagasló eredményeket, mint amit ezzel a technikával elértek. Ez tény.
Továbbá, ami még az életre hívásnál segített, az a gondolat volt, hogy nem csak a krízisben lévő embereknek kellhet segítség pszicho terapeuta  által a problémák felkutatásában, hanem igenis olyan személyeknek is lehessen fejlesztő tanácsadásban részesülniük, akik  egészséges lelkülettel rendelkeznek, de változás előtt állva éppen nem látják a kivezető utat, vagy éppen még sikeresebbek és elégedettebbek kívánnak lenni az életük bármely területén. Nekik szól a Coaching.


Eistein mondta:"  ugyan azzal a gondolkodás móddal nem lehet  magát a problémát megoldani." A kivezető úthoz nagy szükség van más látószögre, a problémák más nézőpontból való megközelítésére!

Hisz amikor gondjaink vannak, sokszor a magunk tudása által behatárolt  szűk látókörből tudjuk csak  szemlélni a nehézségeinket, és nem   vagyunk képesek észre  venni, hogy a megoldás kulcsa  bizony ott van az orrunk előtt. Hányszor volt már, hogy ezért nem lett a mienk egy jó munkakör, harmonikus kapcsolat és elmentünk sok értékes dolog mellett!
Vallom azt, hogy az  embereknek meg kell tudniuk, hogy a mókuskerék helyett van más megoldás is.  Ez a megoldó képlet pedig maga a COACHING!

2.  Mikor segítség még ez a megoldás orientált tanácsadás?
- ha döntéshelyzet előtt állunk, és nem látjuk a kiutat
- ha bizonytalanok vagyunk önmagunkban
- ha céltalan lett az életünk
- ha változtatni szeretnénk, de nem tudjuk hogyan
- ha nem vagyunk elégedettek a jelenlegi munkánkkal
- ha úgy érezzük, hogy nincs időnk semmire
- ha kihívás előtt állunk
- ha nagyobb sebességre szeretnénk kapcsolni a megvalósítás terén
- vagy ha "belső műhelymunkára" vágyunk a megújulás szolgálatára

3. Mi a Coach feladata és célja?
A Coaching két személy között zajló fejlesztő kapcsolat. 
A Coach kizárólag kliense sikeréért, belső tartalékainak felszínre hozásáért,  az új, mindent beindító energiákért, a sikerre hangolt  új gondolkodásmódért, a belső értékek felszínre hozásáért, ki nem próbált magatartás - formákért tevékenykedik az építő folyamatok során. 

 

Hegedűs Szidónia

Életvezetési Tanácsadó / Coach /