20231023 200209

RÁLÁTÁS A MÉLYSÉG MŰKÖDÉSÉRE

Részlet a MEGÉRTÉS KULCSA I. rész. című videóból

De előtte még egy kis átvezető saját bejáratú gondolataimból...

Kedves Olvasó!

A mai, korszakcserés, ezért jócskán katyvaszosabb világunkban - nem győzöm hangsúlyozni -, milyen kulcsfontosságú, életmentő, hogy a nagyrészt még Vaskorban töltött életünk, és nagyrészt ebben kondicionált tudatunkkal / iskolák, egyetemek, vallás, TV, újság, stb. /átlássuk, meglássuk a fontosnál is fontosabb történéseket, és azokat be tudjuk illeszteni a helyükre egy Aranykort építő kirakósba. Egy szavunk nem lehet, mert amire szükségünk van a tudatunk újra tervezéséhez ezt illetően, azok a pulze darabok is szét vannak szórva előttünk, szépen, takarosan, jól láthatóan, csak meg kell látnunk a fától az erdőt egy magasabb szemszögből. Többek között ez a videóból származó szövegrészlet is egy értékes pulze darab a nagy aranykori kirakóshoz.

Ráadásul a WHO is kitette még a nyáron az oldalára milyen borzalmakra készül, mintha azt üzenné magasabb nézőpontból: "hogy készülni tudj ember, még időben, mert mi jövünk, és aratni akarunk ismét! Védd meg az életed, gyerekeid, adunk rá időt!"  Ahhoz, hogy az elkövetkező időkre erőt kapjunk az életünk megvédéséhez, életbe vágóan fontos tudni arról, hogy ez a pszichopatás vezetőség még próbálkozik ugyan, de a mélyben, vagyis fent az Égben, szakrális vonalon már Igenis eldölt a világ sorsa egy sokkal jobb irány felé!!

Az Atyaistenesre kicsorbított jahwes, vaskori világunkat  több ezer év után ÚJBÓL VISSZA VETTE ISTENANYA! De, hogy ez a világra szóló esemény miként történhetett meg valójában ebben az átalakulásban, erről  fog szólni ez a videóból kiírt szövegrész.  Lassan kezdjük már megszokni, hogy ILARA mindig nagyon hasznos, és sok eddig még nem hallott, vagy mások által nagyon takargatott információkat oszt meg az emberekkel egy jobb világ felépítése érdekében! Olyan világ kezd épülni, amiben MINDEN EMBERNEK Istentől kapott joga határozottan kinyílvánítani, hogy BÉKÉBEN ÉS BOLDOGSÁGBAN akar ezentúl ÉLNI.

De még az átmenet vékony talaján állunk , és a múlt vezetősége az emberiség nevű "játékszerének" elvétele miatt, és még a Világkirályuk  hatalmának kiiktatása miatt még igencsak haragosak, és a káosz is egyre nagyobb soraikban, miközben erősnek tűnőnek mutatják még már kivénhedt fogaikat, így bizony minden erőnkre szükség van ahhoz, hogy átbillentsük a két korszak találkozásánál az átmenetet. Ehhez nélkülözhetetlen ismerni, rálátni a mélység működésére, - ANYÁKNAK, APÁKNAK MEG AZTÁN FŐLEG! - hisz ismét sok értékes Lelket kivánnak magukkal rabolni az illetékes elvtársak.....

Egy statisztika szerint 2020-2023 -ig írd és mondd: 17millió ilyen-olyan okból hiszékeny ember távozott már az élők sorából a becsalicsárdás, világ méretű programnak köszönhetően. És a folyamat sajnos szaporodni látszik. Világméretű halálozásoknak lehetünk tanui, miközben néhány ember trezorja dugig megtelt ennek köszönhetően. Ám, amik azóta igencsak apadásnak indulhattak a jelek szerint.. Így újabb világméretű aratásra készülnek  "Dagobert bácsiék".

Szóval, az úgy volt, hogy a minap tettem - vettem , pakoltam, és közben egy hirtelen ötlettől vezérelve, egyszercsak meghallgattam ismét ezt a videót..Mindeközben, úgy hasított belém a felismerés, mint a villám, hogy ezt bizony ismét le kell írnom, a jobb és körültekintőbb tudatosítás miatt. Ugyanis MINDEN LÉLEK SZÁMÍT. És csak azok tudnak majd határozottan kiállni és NEM-et mondani az újboli erőszakoskodásra, akik TUDJÁK, ÁTLÁTJÁK, ÉRTIK, hogy a háttérben, a mélységben, vagyis az Égben már megtörtént a VEZETŐSÉG CSERE EGY ARANYKORI VERZIÓRA!!!

De itt máris szeretném hangsúlyozni, hogy ez bizony még nem jelenti a hátradőlést a kanapén egyeseknek, vagy esetleg láblógatást a kerítésen, aztán a többi meg csak lapátoljon szép szorgalmasan, és szóljanak, ha készen vannak, jönnek ők is begyűjteni és élvezni az adományt. Ennek a sunyi hozzáállásnak a vaskorral együtt vége lett! Hisz egy új, aranykori folyamatokat segítő mátrix is el lett indítva , amely a jobbító tetteket honorálja, a sunyiságot  viszont már nem jutalmazza. Itt a kölcsönös tenni akarásnak,  a kölcsönös szerető cselekedetnek, az összefogásnak együtt -egymásért van, lesz csak értelme. Pont, mint egy rosta, itt mindenki önmagát vizsgáztatja. Ez a világ legigazságosabb dolga!

Hisz, ha belegondolunk abba, AKIK nem nőttek még fel a feladathoz, és tovább  bámulnak ki magukból értetlen szemekkel, és lusta hozzáállással, és támadják minden oldalról az ÚJKORT ÉPÍTŐKET, AZOK A RÉGI KORBA VÁGYNAK valójában vissza, TEHÁT NEM AZ ÚJBA, pedig a fenekük alatt már az aranykori projekt kezd futni nekik is. Így úgymond keresztbe  teremtenek maguknak valójában, és ez bizony nem gyerebe! Sem nekik, sem másoknak, akik haladni akarnának előre a békébe, boldogságba, ARANYKORBA! Ezért ÚGY FOG RENDEZŐDNI A SORUK, HOGY VISSZA FOGNAK ISMÉT JÖNNI EGY ÚJABB KÖRRE, MIUTÁN ELTÁVOZTAK!

Következzen hát a MEGÉRTÉS KULCSA I.részének egy szövegrészlete ILARÁTÓL:

...”Kulcsfontosságú, hogy az elhangzottakat maradéktalanul megértsék, még akkor is, ha néha úgy tűnik, hogy eltértünk az eredeti témától. Igyekszünk egyszerűen fogalmazni, de ha valami nem érthető az nem biztos, hogy az ön hibája, de nem is a miénk. A rendszer akarta azt, hogy az emberek ne lássák egyben a világot, és ne értsék az összefüggéseket.

Napjainkban már sajnos ott tartunk, hogy a rendszer teljes működésének végső, rejtett összefüggéseit csak elenyésző számú ember ismeri, hisz a rejtett mélyrétegek funkciói a hétköznapi ember soha el nem érheti. Ám, mi úgy gondoljuk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy Önök is tisztába jöjjenek a mélyrétegekkel, a mélyrétegek működésével, mert másképp lehetetlen jó válaszokat, és alkalmas, mondjuk kiutat jelentő megoldásokat találni a jövőre nézve.

Ugyanis a jelen helyzet rendkívül kritikus, és nekünk most az élet iránti felelősségünk okán, kötelességünk az emberiség számára oda adni a MEGÉRTÉS KULCSAIT, hiszen most ÖNÖK A MEGOLDÁS!

Ez még soha nem volt így az ismert világtörténelem folyamán, de most az átlag kisemberek megkapták a szabad döntés és cselekvés lehetőségét. A kívánt végkifejlethez elengedhetetlen, hogy ismerjék az ellenség működésének lényegét, motivációit, és módszertanát. Most már nem lehet hibázni.

Mert ugyan mindenképpen lesz változás és megtörténik az ébredés, de ha nem jól csinálják, kimondhatatlanul nagy veszteségek következnek be. Oly mértékű szenvedésről és veszteségekről beszélünk, amelyet még elképzelni is nehéz. Tehát, amiket most mondunk Önöknek, azt a célt szolgálja, hogy ezeket a borzalmakat amennyire csak lehet, elkerüljük, és a lehető legkisebb vér, és életáldozattal minél gyorsabban léphessük meg a szükségszerű lépéseket nemzettekként, és emberiségként egyaránt.

Ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen mi a teendő, nagyon távoli múltba kell vissza nyúlnunk, és látnunk kell a kiinduló pontot. A világon mindenütt pezsegnek a társadalmak és egy világra szóló nagy változásról beszélnek. Azonban ennek a változtatási szándéknak mindenütt hiányoznak az egységes eszmerendszert képviselő szemléleti, morális, és erkölcsi alapkövei, amik nélkül nem lehet új világot felépíteni. S, hogy a paradigma váltás megtörténjen, és hogy mi minden kell ahhoz, hogy jól, a leghatékonyabban menjen végbe minden folyamat, erről szólnak az elkövetkező videók.

Igyekszünk elmesélni egy, a múlt megértéséhez szükséges, hosszú és szerteágazó történetet. Az elmúlt évezredek történelme a hatalom és a nép szembenállásáról szólt. Az uralkodó osztály mindig és mindig egyre nagyobb hatalmat akart. A nép pedig egy ponton fellázadt, de igazi változás soha nem következett be. Tehát a történelem számtalan példát szolgáltat arra, hogy a spontán felkelések bármennyire is kiterjedtek, a legfelső szellemi hatalmak beavatkozása híján mindig kudarcra voltak ítélve, és legjobb esetben is csak átmeneti kedvezményeket és könnyítéseket lehetett elérni.

Az elmúlt 9000 év a hatalom egyre erősebb tobzódásáról szólt, amelynek alapja kifejezetten szellemi, spirituális jellegű. Az említett kor kezdetén még az egész emberi világot még egy egységes, békés, anyahitű kultúra jellemezte. Ennek középpontjában az 1.ártatlanság ereje, a 2. ártatlanság bölcsessége, és a 3. ártatlanság hatalma volt.

A spirituális szellemi vezetők, és a legmagasabb szintű mágia tudással rendelkező személyek az idők folyamán mindig NŐK voltak. És ez soha nem változott meg!

Az idő telt, és a férfiak egyre nagyobb teret követeltek a spiritualitás terén, miközben az anyagiakat is szorgalmasan halmozták. Így a hajdan gondoskodó Anyaisten királyságaiban élő társadalmak is átalakultak, és kialakultak a férfiközpontú Istenkirályságok.

Később császárságok és birodalmak. Eleinte a felkent Férfi Istenkirályok óriási tisztelettel viseltettek az őket felkenő, mai szóhasználatban főpapnőkkel szemben. Akiket egyébként Magdaloknak neveztek. Aztán az erő, és a hatalom koncentrációja dominanciája addig ment, még végkép kiűzték a nőket szakrális vezető helyükről, és ma, például úgy emlegetnek Anyaszentegyházat, hogy az Anyát, a szent nőiséget kiűzték belőle.

Ám a végső mágia tudás hatalmát soha nem sikerült megszerezniük, és ez minden zsarolás és fenyegetés ellenére így maradt. A leghitványabb, megfélemlíthető, vagy megvehető papnőket cél szerint használták. A többi pedig illegalitásba vonult. A tudó mágusasszonyok üldöztetésének csúcspontja az 1500-as évek környékén a hatalom téboly és a parazitizmus együttes terjedésével egyidejűleg zajlott, és boszorkányüldözés címen került a köztudatba.

Mivel a végső, a terekre hatalmat gyakorló, mágikus hatalom elbitorlásának igyekezete soha nem járt sikerrel, így kénytelen, kelletlen fennmaradt egy hallgatólagos viszony a Magdalok és az ősi Istenkirály leszármazott családtagjai között. Úgy kell ezt elképzelni, mint a középkorban amikor üldözték a keresztények a táltosokat, , de amikor a főpapok dögrováson voltak , akkor elmentek hozzájuk az erdőbe, hogy gyógyítsák meg őket.. No, valahogy így ment ez ebben a vonatkozásban is, hosszú időn keresztül, egészen mostanáig .

Ezek, a magukat nemesinek nevező vérvonalak, családok alapították a különféle vallásokat is, de amikor időről időre maguk közül kiválasztották a SZAKRÁLIS VILÁGKIRÁLYT, aki amúgy nem azonos a királyi családok No. 1. Pénzügyi Felügyelőjével, vagyis a VILÁGFELÜGYELŐT,

akkor mindig is az üldözött, és illegalitásban élő MAGDALOKHOZ fordultak , hogy legitimálják, és kenjék fel őket.

Tehát ezek az okkult ősi hatalmak, több ezer éves családok uralják az emberi világot, és ők adják ki az utasításokat.

Nem, nem az ismert királyi családok és nem a Rockefellerek, és a többi pénzmágnás, nem is a vallási vezetők, őket soha nem vették be a legfelső láthatatlan kasztba, ők csak pénzmágnások, aféle lakájok, akik végzik a dolgukat, és bizony sohase kerültek volna a posztjukra a családok beleegyezése nélkül. hiszen ők évezredek óta kidolgozott és bejáratott recept szerint kicsináltak mindenkit, aki szembe mert szállni velük.

Eleinte egyértelműen az Anyaistent szolgálták. De az idők folyamán kreatívan legyártottak maguknak új ideákat, és így szép színessé vált az Istenek panteonja. De egyvalami az idők folyamán sohase változott.

A MAGAS MÁGIA HATALMA SOHA NEM KERÜLT A KEZÜKBE. , ÉS ÍGY TOVÁBBRA IS KÉNYTELENEK VOLTAK FEJET HAJTANI, ÉS KEZET CSÓKOLNI LEGALÁBB EGYSZER ÉLETÜKBEN A VILÁGANYA ELŐTT. Vagyis mindig is megmaradt az ŐSI REND, ÉS A VILÁGOT AZ ISTENANYA LEGHŰBB LEÁNYAI ÜGYELTÉK , ugyanakkor a világkirályi rangot az elmúlt 9 ezer évben a női oldal MÁR EGYÁLTALÁN NEM GYAKOROLHATTA.

Nos, hogy kapcsolódik ez a jelenhez? Úgy, hogy amit ma látunk és érzékelünk a felszínen, az ennek a MÉLYSÉGBEN MEGBÚVÓ ÉLETET TÁMOGATÓ GONDOSKODÓ FEMININ , ÉS AZ ÉLETET URALNI, ÉS EZÁLTAL PUSZTULÁSBA TASZÍTÓ MASZKULIN ENERGETIKAI ÉS HATALMI HARCNAK A LEKÉPEZŐDÉSE. Mert minden jelenség, mint a pénzügy, gazdaság, környezet vagy vallások csak periféria. A morális lecsúszás és a válságok gócpontja ez, a maszkulin irányba tolódott és kiegyenlítődést kívánó energetikai harc.

Látható, hogy a 60 -as évektől kezdődően a feminin erőkön a béklyó egyre könnyebbedett. És ugyan devianciákon keresztül, de a nő megküzdötte, és megküzdi a maga harcát. A 60-as évek elején járt le az az 1000 év, amely a tűz korának lezárásához vezet. Vége volt a nagy világégésnek és még sok-sok kis lokális háborúskodás folyik most is, de már áttértünk az átmeneti időszakhoz, amely a hibrid háborúk lappangásos 30 éves időszaka. Volt reális veszélye egy nukleáris háborúnak is, de ez az idő már lejárt és helyét átvette az információs technológia háborúja amely még mindig az élet ellen tör.

Ez a mostani covid hisztéria is előre prognosztizálható volt, hiszen a rendszer meghatározott menetrend szerint működik. Az ütemezésnek köszönhetően egy bizonyos szakrális szinten mindenki ismeri a játszma végét, sőt azt is lehet tudni, mi képpen lehet véget vetni a korszak lecsengő agóniájának. Anélkül, hogy a veszteségeket túl nagyra srófolná. Szóval a múlt ugyan még látszik, de már vége. Az új viszont még csak sejlik, de még tisztán még nem látszik. És itt, ezen a ponton nagyon-nagyon sürgető a beavatkozás. És ezt az agóniát meg kell szüntetni, méghozzá a kialakult helyzetre való tekintettel, haladéktalanul, és hangsúlyozottan : BÁRMILYEN ESZKÖZZEL!

A világ egyáltalán nem úgy működik, ahogy azt Önök tanulták az iskolákban, templomokban, de még úgysem, ahogy azt a spirituális megmondók tanítják. Az emberek csak annyit tudnak a világból, amit hagytak megismerni számukra. Beleértve azt is, amely tudásokra az úgynevezett titkos tanításokból, vagy szamizdatokból merítettek. A tudomány és a médiumok csak a fapados verziót adják közre.

Mindegy merre megy a kereső, mindenhol van egy fal, egy gát, amin képtelenség túljutni. Ez a gát a bebetonozott ősi családi vérvonalakon keresztül annyira beépült az egyetemes kultúrába, hogy csak egészen kivételes esetekben létezik rálátás a MÉLYSÉG MŰKÖDÉSEIRE. Viszont ezeknek a családoknak az elmúlt évtizedekben nagyon nagy problémáik támadtak, és rettegtek a 2012 – es évtől, hiszen ők is tisztában voltak az ősi, több ezer éves próféciákkal, miszerint

TŰZ KORÁBAN AZ ASSZONY FOGSÁGBA ESIK, A GONOSZT MÁR SENKI NEM TARTJA FÉKEN, ÉS AMELYNEK KÖVETKEZTÉBEN AZ EGYETEMES ÉLET VESZÉLYBE KERÜL, DE AZ ISTENANYA NEM HAGYJA ELVESZNI AZ ÉLETET ÉS A VILÁGOT, EZÉRT BEAVATKOZIK, ÉS FELSZÁMOLJA A TŰZ KORÁNAK TOBZÓDÁSÁT ÉS RENDET , EGYSZERŰSÉGET ÉS BÉKESSÉGET HOZ A VILÁGBA. ÉS EZT ÚGY TESZI MEG, HOGY ELSÖPRI A MÚLT PORÁT, ÉS LETISZTÍTJA AZ ŐSI OLTÁRT. VAGYIS KIVÁLASZTOTT LEÁNYÁN KERESZTÜL VISSZATÉR AZ ISTENANYA, ÉS ETTŐL KEZDVE AZ ÚJ VILÁG, A SZENT SZELLEM KORA VESZI KEZDETÉT.”


Értelem szerűen ez a helyzet mindent megváltoztat. És a családoknak van okuk az aggodalomra. Semmitől nem rettegnek annyira, mint attól, hogy a SZENT NŐISÉG magára ébred, mert óhatatlanul elsöpri azt a hazugságáradatot , ami az évezredek nyomorát okozta......

2012. december 21-én Svájcban az esti órákban sor került a SZAKRÁLIS VILÁG ELMÚLT TÖBB EZER ÉVES TÖRTÉNELMÉNEK LEGNAGYOBB FORDULÓPONTJÁRA, AMIKOR IS AZ ŐSI NŐI REND FELSZENTELTE, FELKENTE A VILÁG KIRÁLYNŐJÉT ÉS INNETŐL ELINDULT A GYÖKERES VÁLTOZÁS. Energetikai értelemben ez azt jelentette, hogy a SZAKRÁLIS VILÁGKIRÁLYNŐ MEGJELENTÉVEL ELINDULT AZ ENERGIÁK KIEGYENLÍTŐDÉSE, AMI MERŐBEN MEGVÁLTOZTATTA A HELYZETET. HISZEN A FEMININ ERŐK HOSSZÚ IDEJŰ VESZTEGLÉSE UTÁN ISMÉT KEZÜKBE VETTÉK A JÖVŐ ALAKÍTÁSÁT.

Így 2012. december 21-től 2021. szeptember 11-ig a szakrális világot mindkét erő uralta.

Amely akármeddig békességben is mehetett volna. Mivel a maszkulin energiák nyílt háborút indítottak egyrészt a SZENT NŐISÉG további leigázására, valamint az EGYETEMES ÉLET ELLEN, 1 nem nyilvános, 2 nyílt figyelmeztetést - lásd: Ilara: Nyílt levelei 1-2 követően -

2021. szeptember12-én megtörtént a VILÁGKIRÁLY HATALOM FOSZTÁSA.

Hogy ez hogy történt? Közérthetően úgy mondható el, hogy aki a MŰKÖDŐ MÁTRIXOK MESTERKÓDJÁNAK TUDÓJA, EGYSZERŰEN TÖRÖLTE A HOZZÁFÉRÉSI KÓDOKAT. Így, aki eddig VILÁGÜGYELŐKÉNT LÁTTA ÉS BEFOLYÁSOLHATTA a jövőt,

MÁR NEM FÉRHET HOZZÁ! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Idézet a MEGÉRTÉS KULCSA 1.RÉSZ CÍMŰ VIDEÓBÓL – ILARÁTÓL.

Itt a link a videóhoz:

Megértés kulcsa 1.rész

 

Kedves Olvasó! Szíves figyelmedbe ajánlom ezen videó  további részletét is, ahol további nagyon hasznos részleteknek is a tudója lehetsz!

Szeretettel és tisztelettel:

Hegedűs Szidónia

Író, Coach