Galamb 884963 558837050863213 2094004233 o

MAGYAR NEMZET KARMAOLDÁSA avagy

SZABADULÁS az 1000 éves Karma fogságából!

2021. június 1. Mátra, Pipishegy

Kedves Olvasó!

Akik régebbről ismernek már, azok megtapasztalhatták itt a honlapomon, hogy időnként olyan dolgokról, eseményekről is írok, amikről máshol nemigen, vagy csak nagyon keveset lehet olvasni. Pedig a témáról igencsak hasznos lenne tudnunk, hisz korszakcserés időszakokat élünk, ezért minden jót elősegítő történetről tudnunk kellene, hogy reményt kapjunk szebb jövőnket illetően. Most is ilyen megtörtént eseményt szeretnék világgá kürtölni. Következzen hát egy igaz történet.

Jövőnket nagyban meghatározó, egyszeri és megismételhetetlen, történelmet író pillanatoknak lehettek részesei azon igaz magyar emberek kis csoportja, akik 2021. június 1-jén a Mátrában, Pipishegyen nagy várakozással gyülekeztek. Erre a nevezetes történelmi eseményre közel 1000 éve vár a magyarság!

De még mielőtt rátérnék a folytatásra, kérlek engedd meg kedves Olvasó, hogy egy kicsit vissza menjünk a régmúltba, ahhoz a ponthoz, ahol minden elindult. Ehhez segítségül ILARA, Szakrális Vezető, Sacra Hungarorum I/ I. kötetéből idézek, akitől már megszokhattuk, hogy olyan történelmi pillanatokat is fel tud idézni, amiről eddig még nem beszéltek mások. Jöjjön hát most a beígért részlet:

„ Mindaz a baj, és istenverés, ami a magyarságot érte az elmúlt bő egy évezredben, 961. október 28 - ához köthető. A történészek előtt kevéssé ismeretes, vagy talán egyáltalán nem ismert, az a nulladik pillanat, amikor elillant a magyaroktól az égi áldás.

Taksony fejedelem családi tragédiája indította el a lavinát. Géza, - Taksony fejedelem, és varsány nemzetségű "táltos”, Künde nevű feleségének elsőszülött fiaként - , az ősi szokásoknak megfelelően nem lehetett biztos abban, hogy ő lesz a következő fejedelem. Így Géza, titokban tett róla, hogy az összes szóba jöhető férfirokon „balesetet „ szenvedjen. Taksonyt figyelmeztette Künde felesége, hogy Géza fiuk nem jár jó úton, és nyugati cselszövőkkel szövetkezik.

Taksony utána járt, és megbizonyosodott róla, hogy Géza kit bízott meg unokabátyja halálos megsebesítésével, és felelősségre vonta a fiát. Ennek az lett a következménye, hogy apa és fia összeverekedtek. Géza mérgezett tőrrel megsebesítette apját, aki másnapra meghalt. A viszály tanúi Künde, a feleség, Mihály az öccs, és Csana a húg voltak.

Mivel nyilvánvaló volt, hogy Taksony után Géza lesz a fejedelem, ezért politikai megfontolás okán, véletlen balesetnek állították be a történteket, és családon belül maradt Géza titka.

Géza anyja volt a magyarság utolsó lilitje, vagy ahogy akkoriban nevezték: máriása, aki férje holtteste mellett étlen - szomjan három napot, és három éjszakát fohászkodott, megátkozta Gézát, és az összes ivadékát. A temetés után mindhárman elhagyták az udvart, és visszamentek keletre az alán/ varsány rokonsághoz.

Géza fejedelemmé avatására nem volt kíváncsi a család. Géza a testvérein keresztül szerette volna megbékíteni anyját, szerette volna áldását kérni a házasságára , de az anya soha többé nem volt hajlandó vele találkozni, vagy beszélni. Géza indította el a bomlási folyamatot, és anyja átka beteljesült, bár némiképp vissza is ütött.

Géza, Vajkot a fiát /később mint Istvánt/ már nyugatias neveltetésben részesítette, és ő maga is túl jó kapcsolatokat ápolt a pápasággal, valamint az Aladár vérvonal kegyenceivel, és a német római császársággal. Még életében azt rendelte, hogy az ősi öröklési renddel ellentétben, ne Csana fia, Koppány legyen a fejedelem, hanem Vajk. Ebből viharos, ismert események következtek. Vajk már nem olyan csöndesen intézte a trónkövetelők kiiktatását, mint hajdan apja, Géza.

Amikor Vajkot, azaz I. Istvánt megkoronázták, Künde nagyanyja éppen haldoklott. S mivel Ő volt a magyar fejedelemség utolsó nagytiszteletű máriása, lilitje, táltosa ( - SZAKRÁLIS KIRÁLYA -)!!!
nagyanyja tiszteletére, és áldásáért esdekelve ajánlotta fel István NAGYBOLDOGASSZONYNAK az országot.
Ezen a ponton érdekesen szövődik össze a római katolikus liturgiából ismert Mára, és Nagyboldogasszony fogalma.

István az ŐSÖK SZELLEMÉNEK ajánlotta fel az országot, és nem a keresztény liturgiából ismert Máriának. Ám nagyanyja a halásos ágyáról azt üzente neki, hogy csak akkor VESZI LE RÓLA A CSALÁDI ÁTKOT, HA ÁTADJA A KORONÁT AZ ARRA MÉLTÓ KOPPÁNYNAK. Végül a nagyon öreg Künde úgy távozott, hogy Istvánon ragadt az átka.

István az átoktól sújtva , a koronát féltve, egészen gyalázatosan bánt el a riválisokkal. Istvánt, és összes utódját kísérte Künde árnyéka, és végül az Árpád vonalat a kisebbik fiú Mihály utódai vitték tovább, egészen a kihalásig.
Géza apagyilkosságát követő 900. esztendő még mindig a német befolyás alóli menekülésről szólt, de végül az 1000. évben mégis elkezdődött a béklyók lerázása. Nagy ára volt, de megtörtént.

Taksony halálos ágya mellett Künde ugyan elátkozta Gézát, és minden ivadékát, ugyanakkor kérte a nagy JÓ-t, NAGYBOLDOGASSZONYT, hogy óvja meg a magyar népet, és VEZESSE VISSZA ŐKET AZ ŐSÖK SZELLEMÉHEZ!”

Eddig szólt az idézet. Ugorjunk hát ismét előre a történelemben, és érkezzünk meg újra 2021. június 1. dátumhoz, ahol, mint azt fentebb írtam, EGYSZERI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN TÖRTÉNELMI ESEMÉNYRE gyülekeztek az igaz magyar emberek.

És volt ott még egy nagyon illusztris személy is, aki nélkül valójában ez a fontos történelmi pillanat nem jöhetett volna létre. Ő volt eddig az egyetlen, aki fel merte vállalni a MAGYARSÁG ÉVEZREDE TARTÓ SÚLYOS KARMÁJÁNAK A FELOLDOZÁSÁT!

Az, hogy ez mennyire megterhelő, és nagy felkészültséget igénylő nehéz feladat, azt nagyon jól példázza az a tény, hogy eddig még senki nem merte bevállalni, és senkinek nem volt fontos, hogy a magyarságot sújtó 1000 éves átok lenullázódódjon végre – valahára! Vagyis, hogy leoldódjon már végre a magyarság kibontakozását blokkoló béklyó.

Pedig magukat igencsak nagyra tartó férfi – női spirigurukkal úgymond dugig van egész Magyarország. De akkor kérdem én, eddig miért nem volt fontos ezeknek az ilyen-olyan vonalon dolgozó spiriguruknak bevállalni azt Magyarországon, hogy kioldják ezt az 1000 éve megesett csorbát?

E nélkül ugyanis NEM TUDJÁK AZ IGAZ MAGYAROK beteljesíteni küldetésüket egy átokkal a puttonyukban. De úgy is fogalmazhatnék, hogy az egy dolog kikozmetikázni a tudatokban, hogy ne tűnjön olyan nehéznek a puttony. Valamint el lehet meditálgatni is...De más dolog konkrétan odamenni, és értőn felkészített tudattal és „kezekkel” határozottan „kivenni”, kioldani végre már azt a magyarság puttonyát nehezítő átkot.

Erre az 1000 éve várt karmaoldásra, itt hazánkban eddig csak egy, azaz egy ember volt képes! Őt úgy hívják: ILARA, aki egyben a világ legmagasabb szinten beavatott SZAKRÁLIS VEZETŐJE.. Kapott is eddig hideget-meleget, támadták ahogy csak tudták, jó magyar szokás szerint, miközben Ő pedig csendben értünk tette a dolgát.

Hogy minél jobban összeállhasson ez a mindenképp fontos, jövőnket meghatározó kirakós, csokorba szedtem pár szanaszéjjel elterülő kockát a nagyobb átláthatóság és a minél jobb megértés miatt. Eddig erről így máshol nem olvashattál. Lehet viszont, hogy ezután majd fogsz. ;) Ezt átlátni, és megérteni ebben a direkt felturbózott káoszban, most nélkülözhetetlen és egyben életmentő tényező is. Hisz egyeseknek pont ebben a káoszos kutyulmányban jó csak igazán tovább halászgatni, vadászgatni a hiszékeny és tudatlan emberekre.  Mint azt már tudjuk ugyebár...

  • Szóval, nézzük csak összeszedve a  szanaszéjjel heverő kockákat... Emlékszel még a fenti idézetre? Ki is volt Künde? Ő volt ”a magyar fejedelemség utolsó nagytiszteletű máriása, lilitje, táltosa ( - SZAKRÁLIS KIRÁLYA - )!!!! Igen, jól látod: SZAKRÁLIS KIRÁLYA!!!!!!
  • Aztán hogy is szól a fáma? Nem pontosan idézem, de ez a lényege: "a világ nagyjából 900 évenként kap egy mentőövet VALAKI személyében, hogy általa ki tudjon lábalni az emberiség az éppen esedékes mocsokból....Hááát, milyen érdekes!!?? Ennek egészen pontosan most jött el az ideje. Akkor, hogy is van ez? Csak próbálom összerakni a kirakóst: Tehát Künde volt az UTOLSÓ SZAKRÁLIS KIRÁLY, és kb. 900 évente kap a világ egy újabb megmentőt. ILARA SZAKRÁLIS VEZETŐ PEDIG MEGCSINÁLJA 1000 ÉV UTÁN A MAGYAR NEMZET KARMAOLDÁSÁT! ...
  • Itt jön akkor egy másik jó messze heverő kocka a kirakóshoz: Szívből ajánlom, hogy nagyon figyelmesen olvasd a régi veretű szavakat, mert hisz majdnem szóról szóra stimmel VALAKIRE, aki ráadásul már itt él köztünk! Pont úgy stimmel, mint anno Hamupipőkére az a bizonyos cipellő.....Idézet az ARAIAN PRÓFÉCIÁKBÓL:”...A föld fertő fészkévé váland, de majdan az utolsó órában eljő, ki porból lőn, majd égbe szálla, kinek szárnyán nap csillanék. Ki minden utat bejára, Ki a Földön megismeré és szenvedé az élet kínjait, az ember mocskának foganatjait. Az BÖLCS MADÁR a mindenség ura, istenek anyja és szülője, angyalok és démonok királynője, bírálni, ítélni jövend. Az Ő ítéletét sok fülbe súgja, és népes sereg mozdul igéinek hangjára...”
  • Aztán emlékszel még Pió Atya jóslatára? Csak rövid részt idézek, mert egy ponton érdekes módon nagyon összevág a két prófécia: „ Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű MADÁR FOG KIREPÜLNI..." Tehát az ARAIAN PRÓFÉCIÁK és Pió Atya is egy bizonyos „MADÁRRÓL” BESZÉL! Milyen érdekes ugye? Nekem is itt esett le a tantusz, ahogy írom ezeket a sorokat..
  • De folytatom Pió Atya idézetét: „... Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre...”Tehát nem csak Magyarországon, hanem az egész emberiségnek példát fog mutatni Magyarország a „kalitkából kirepülő MADÁRKA által...Ez a MADÁR ráadásul BÖLCS is, ahogy az ARIÁN próféciák írják.

Már eltelt jó pár év, ezért aztán akár vissza is nézheted bizonyítékul ILARA videóit. Ezekből megtudhatod, hogy milyen szokatlan módon szokott köszönni ILARA. Figyeld csak meg! Soha nem csak a hazai magyar embereket köszönti, hanem nagyvilágban élőket is! A közeli és távolban élő igaz magyarokhoz is szól. Mint egy IGAZI SZAKRÁLIS VEZETŐ, „ aki képes, és hatalmában is áll cselekedni!”...

Idézem ILARA köszöntőjének első sorait a Karmaoldás című videóból 2021. június 1 -én: / link a videóhoz kicsit lentebb található /

 „ KEDVES MAGYAR EMBEREK! KEDVES EMBEREK A NAGYVILÁGBAN! SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDEN MAGYART ÉS MINDEN MAGYAR MINŐSÉGŰ EMBERT, BÁRHOL IS ÉLJENEK EZEN A FÖLDÖN!”

Ugyanis mára már a MAG-ok, vagyis a magyar minőségű  igaz emberek nemcsak Magyarországon élhetnek, hanem szerte a világban is szana-széjjel. Legyen akár most ferde szemük, barna, sárga vagy fehér bőrük. Mindegy. Tehát így köszön egy IGAZI SZAKRÁLIS VEZETŐ! Vagyis kódokat ébresztőn...;) Ezt még csak kevesen vették észre, vagy ha észre is vették, nem értették a hátterét. / Egyébként sokkal jobban megérthető ennek háttere, ha elolvasod az ANYAHITA című 21. részt a könyvemből itt a honlapom./

Végezetül álljon itt  még pár sornyi idézet a videóból a karmaoldással kapcsolatban:
„ A Karmaoldás hatására véget ér a Magyar Nemzet bénultsága. Véget ér az önostorozás, mártíromság és a fájdalom. Helyette megjelenik a tetterő, és a változtatni akarás és a józan, okos együtt gondolkodás, és együttműködés. Ráléphet a Nemzet arra az útra, amin ön azonos lehet. Betöltheti végre küldetését, és úgy élhet, ahogy ezt mindig is szerette volna. A Nemzet bénult lelkének feloldozása beindítja azt a folyamatot, amely végre aktivizálja a magyarokat, hogy eredményesen felléphessenek a romlás ellen.

Felmerülhet a kérdés: Miért most, és miért nem előbb? Nos, ez bizonyos értelemben nem rajtunk múlott. Mi már 2018, 2019-ben is szerettük volna véghez vinni a folyamatot, de a népnek még nem fájt eléggé az élet ahhoz, hogy ráébredjen: nincs más reális lehetősége, mint a Természet Rendje szerinti Szakrális utat követni, ahol minden mindennel harmóniában él és létezik, hisz minden más út tévút, ami az elembertelenedéshez vezet... Az idő és a jelenkor eseményei bebizonyították, hogy az istentelen tudomány, és az istentelen, szentségtelen élet hova vezet, és milyen veszélyes.”

Egészen pontosan ezt az embereknek szánt szentségtelen élet végnapjait éljük ma. Már konkrétan térdig járunk a mocsokban, és még ez sem elég másoknak... De már szemmel láthatóan elindultak a jobbító folyamatok is, még ha az utolsó pillanatokban is!!

Ébred a Mag Népe és ébreszti a többieket! Olyan kezd lenni a világ, mint egy felbolydult méhkas! De már jól érzékelhető, szemmel jól látható, hogy kezd megjelenni a tetterő, és a változtatni akarás! Felváltva az önostorozást, mártíromságot. Ugye milyen érdekes! :)) De mi már kezdjük érteni, hogy igazából miért?! ;))

Na, ilyen az, amikor kezdesz a dolgok mögé látni végre! Szülőknek, nagyszülőknek meg aztán ez elengedhetetlen. Bölcsességükkel helyes irányba terelni az új generációt, és tettekkel jó irányba segíteni ezt a gyönyörűen kibontakozó aranykori folyamatot! Ez ma már elengedhetetlen szülői kötelesség!! De, ahogy látom, a mai fiatal generációból is kezdenek ébredni páran. Korukat meghazuttoló bölcsességgel kezdik átlátni ezt a hatalmas átverést, amiben az emberiség részesült eddig. Jó látni, ahogy  Ők is ébrednek!!

Háááát igen, irány a VILÁGBÉKE!!!! Nincs más út!! Az emberiség nagy része már erre vágyik!!!!

ELÉG A NAGYFIÚK SZŰNNI NEM AKARÓ HÁBORÚSKODÁSAIBÓL!

Link a videóhoz:

https://youtu.be/_ezQQWPm7O4?si=NALF3IYkeoMAJHo3

 2021.június 1- én, Mátra Pipishegyén megtörtént hát végre a Magyar Nemzet Karmaoldása  ILARA, SZAKRÁLIS VEZETŐNEK köszönhetően. Erre a fontos, egyszeri és megismételhetetlen történelmi pillanatra  1000 évet vártunk! Erről eddig méltatlanul nagyon kevés szó esett!! Pedig hát mérföldkő volt a magyarság és a világ életében!! ITT AZ DEJE  EGYRE TÖBB EMBERNEK TUDNI RÓLA!

Ezért született meg hát ez az írásom! :)

ÁLDÁS A FOLYAMATRA!!!

IRÁNY AZ ARANYKOR,

ÉS A VILÁGBÉKE!!!! :))

                                                                                                

Neked, tőlem szeretettel:
Hegedűs Szidónia
Író, Coach

.