Elcsúszott nemiség Ki kell mondanunk végre, hogy ebből elég!

„Akkor érkezik el Isten országa, amikor a nők NŐK, a férfiak FÉRFIAK.”

Kedves Olvasó!

Most olyat fogok csinálni a honlapomon, amit eddig még nem tettem! Azért tartottam fontosnak ezt meglépni / lentebb megtudod miről beszélek/, mert a szétesés utolsó órájába érkeztünk, amikor is döntést kell hoznunk,  mindenkinek külön-külön, hogy ki merre, miért, hogyan és legfőképp kivel folytatja tovább az útját a jövőjét illetően? Mert, hisz Világkorszak váltás előtt is állunk, amiben ráadásul birodalmak kezdenek szétesni.

Olyan birodalmak, akik eddig azt hitték, hogy csak nekik áll a zászló, a többiek pedig úgy táncolnak, ahogy azt ők akarják. Szóval összedőlni készül ez a fériakra épített világ, nagyszerűen megmutatva fehéren - feketén, hogy csak a pénzhez, hazudozásokhoz, a nők leuralásához,  háborúsdikhoz, tengernyi könnyek gyártásához, és az erkölcs béka feneke alatti szintjéhez értenek csak.

És, ha mi nők, és a férfiak még megmaradt rendesebjei nem állítják meg ezt a már ámokfutássá vált utolsó neki rugaszkodásukat, akkor Földanyával egyetemben megyünk a fiúkkal a levesbe. Az, hogy mekkora a baj, jól mutatja a fenti fotó. És azt is jól érzékelteti egyben, hogy mennyire bűzlik már a fejétől az a bizonyos hal!

Egy egészségesen működő társadalomban, ahol nem leuralva irányítanak, ilyen lerombolása a NŐI és FÉRFI nem-nek, egyszerűen NEM FORRDULHAT ELŐ!  Szóval eljött az a pont, ahol még épen maradt gondolkodásúaknak ki kell állniuk, és azt mondani, hogy NA, EBBŐL ELÉG VOLT FIÚK!!! ITT A VÉGE A BULITOKNAK! EZ MÁR NEM CSAK A GYEREKEINK, UNOKÁINK, hanem már a ti ROVÁSOTOKRA IS MEGY! EZ MÁR EGYENESEN SZÉGYEN- GYALÁZAT!

És arra nézve is, aki ezt hagyja, és eltűri. Mert, aki hagyja és eltűri, az bizony cinkosa azoknak, akik többek között ezt a förmedvényt is művelik az emberiséggel! Egy szavunk se lehet, mert már nagyszerűen lehet látni, ki merre, hova tart? Az aranykor felé, vagy a süllyesztőbe. És olyan titkokról is hullt le a lepel, hogy csak úgy dörgött, és jojózott tőle a szemünk és a tudatunk!!! Ezért is lett ilyen felélénkült ez a korszakváltó katyvaszos időszak. Akiket be lehet vinni még a bokorba, azokat be is viszik magukkal, akiket pedig már nem, mert tudnak önállóan és logikusan is gondolkodni, azok pedig  igencsak szerencsés kategória.

Hidd el, TUDOM miről beszélek...De ha nem hiszed el, nekem bizony úgy is jól van! Amit részemről megtehetek, azt ébresztőként megteszem itt a honlapomon továbbra is, a többit pedig mindenki maga dönti el a jelenlegi tudatszintjének köszönhetően. Ami már sokkal többet érő lassan ezekben a számháborús időkben, mint egy diploma akár...Tapasztalhattuk lépten-nyomon...

Szóval, röviden: itt egy Hírlevél, amit a téma fontossága miatt az alábbiakban ide bemásolok. Ez a hírlevél a Szakrális Magyarország csapatától való, akiknek ILARA a Vezetője. Csak jelzem, hogy a világ 800-900 évenke kap ilyen ajéndékot amikor már nagyon nagy a baj a Földön..

Mivel ennek a hírlevélnek origó fontos a témája, és még így senki nem foglalta össze, ráadásul a Szakrális Vezető is megfogalmazta benne a fotóhoz kapcsolódó gondolatait, ezért - engedélyükkel- közzé teszem. Mindenkép tanulságos és jól összefogja ezt a mára már elfajzott témát nő és férfi között. Olvasd hát, majdhogy nem első kézből....

 Hírlevélre feliratkozás

Akkor következzen a beígért Hírlevél

Elcsúszott nemiség

"A NŐKnek vissza kell térniük igaz értékeikhez, és el kell foglalniuk az eleve nekik rendeltetett helyet a családban, és a világban egyaránt!
Ugyanígy a FÉRFIaknak is vissza kell térniük a családban nekik rendelt óvó, védelmező szerephez!

Elképesztő egyensúlytalanság tapasztalható ma a női és férfi minőségek között, és ez sajnos kétségbeejtő módon jelen van kicsiben és nagyban egyaránt. Csak rá kell nézni a képre, ami mindent elmond! S ebben a kontextusban senki nem érzi magát jól!

A Szent NŐISÉG lealacsonyításának egyenes következménye lett ez a felfordulás. A nőkből gyilkológépeket faragtak, a FÉRFI minőségből pedig fodros miniszoknyás, nyálas pipogya lett. Az a társadalom, civilizáció, ahol ennyire kificamodnak, megnyomorodnak az Élet alapértékei és a nemi szerepek, már nagyon beteg, szinte pusztulásra van ítélve.

Legfőbb ideje a közmorál általános reformjának, hiszen egyedül a TERMÉSZET RENDJE adja meg azokat a megmásíthatatlan szabályokat, amik a kozmosz rendjét is uralva, mindent egységben és harmóniában tartanak!

A SZAKRÁLIS REND figyelmen kívül hagyása vezetett a bajhoz, és ez az egyetlen is egyben, amely visszavezethet a normalitáshoz. Nem a vallások, nem a filozófiai irányzatok, hanem a MAAT rendje, azaz a természet megmásíthatatlan és avulhatatlan törvényei biztosítják a hosszú távú normalitást. Ám ahhoz, hogy valami elindulhasson, le kell zárni ezt, és ki kell mondanunk végre azt, hogy ebből elég!

A lépten-nyomon tapasztalt promiszkuitás és mindenféle szellemi-lelki ferdültségek, az emberek identitásvesztése, mind a MAAT figyelmen kívül hagyásából fakadnak. A szélsőséges viselkedés nem javítható, ha a társadalmak nem képviselik elég erővel a normalitást.

Lépten nyomon tapasztaljuk, hogy a férfiak egy része, olykor szélsőségekig elmenve mindent megtesz azért, hogy elnőiesedjen. Másfelől a nők elmennek katonának, harcolnak, férfias sportokat űznek, és mindeközben elfelejtenek Nőnek maradni.

A szakrális hierarchiában pontosan meg van fogalmazva, hogy a Nő a CsaládFő, az Élet adója, a Férfi pedig a CsaládFenntartó, az Élet oltalmazója. ASSZONY az Élet Virágát ápoló nőnemű emberi lény, aki önálló felelősség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelő alárendelődésre is képes.

A szakrális hierarchiában a FÉRFI önálló felelősség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelő alárendelődésre képes, aki az Életet, az Asszonyt, gyerekeket, a családot híven támogató, védelmező, óvó hímnemű ember. Ahol ezt értik és élik, ott még fellelhető a harmonikus egyensúly a kapcsolatban, és a családban egyaránt.

Bár az élet adása hagyományos szerepeket ró a nőre, mégis óriási tévhit, hogy a nőnek csak és kizárólag a fakanál és a gyerekek mellett a helye. A férfi hübrisz mindent is akart és akar, ma már nő is akar lenni, de ennek a betegességnek borzasztó ára van, amit nem szabad tovább fizetni!

Változni és változtatni kell mindenkinek, mert a férfi a fizikai fölény és erőszak alkalmazásával pontosan azt teszi a családi színtereken, mint nagyban a világban: leural, hegemon szerepet vív ki magának, és mindent igyekszik kénye-kedve szerint előnyére fordítani. Nem az államok harcolnak egymással, hanem az erőszakhoz és monopolhelyzethez szokott férfiak harcolnak a gyengébbek ellen.

Minden az erőszakról, és arról szól, hogy kinek van több fegyvere, atomtöltete és pénze a trezorjában stb... S ez az egész ugyanabból a szellemi-lelki nyomorúságból fakad!

A férfi alkatilag alkalmatlan a békességre, és a TERMÉSZET TÖRVÉNYEI szerint ezért kellett mindig is a női energiák mérséklő szerepe. A férfi erőszak viszont addig ment, hogy mindent kivett a nők kezéből és magához ragadta a véleményformálás jogát is. Lásd muszlim vallás és a kereszténység sem különb.

A NŐKnek elképzelhetetlenül hatalmas szerepük van és lesz abban, hogy önmaguk nagyszerűségére ráébredjenek, határozottan, összefogva kiálljanak egy sokkalta szebb, boldogabb emberszerető és embert tisztelő korszak megteremtésében!

Tehát változást várni úgy, hogy a bölcs NŐKet továbbra is pellengérre állítják és a férfiak csak a saját meséjüket akarják hallani, nem megbékéléshez, hanem világégéshez vezet!

A SZAKRÁLIS VEZETŐNEK minden körülmények között erős, bölcs és határozott Nő-nek kell lenni, ahhoz, hogy a tobzódásra hajlamos férfi energiákat képes legyen megzabolázni.

Ezt csak azok utasítják el, akik valójában nem a békességet, a nemzeti és a világ békességet választják. Az ilyenek, ha bármilyen szerepkörben el is fogadnak nőket, azok csak olyanok lehetnek, akik legfeljebb ablakot vágnának a börtönükre és nem a szabadságot óhajtják. Csak a megalkuvó és behódoló nőket fogadják el.

Akik szabadok, és valóban a Szent Nőiség útját járják, azokat a korábbi közmegegyezések folytán megbélyegzik, kiutálják és a legdurvább karakterrombolást viszik végbe rajtuk...mert szerintük a NŐ nem győzedelmeskedhet!

A probléma ezzel az, hogy ez egy bolygószintű globális beteg jelenség, amelytől az egész emberi faj szenved.

ILARA  SZAKRÁLIS VEZETŐ számtalanszor elmondta, hogy a társadalmi átalakulást a női-férfi szerepkörök helyre rakásával kell kezdeni, mert másképp nem lehet REND. Vissza kell menni a kályhához!

A NŐKnek elképzelhetetlenül hatalmas szerepük van és lesz abban, hogy önmaguk nagyszerűségére ráébredjenek, határozottan, összefogva kiálljanak egy sokkalta szebb, boldogabb emberszerető és embert tisztelő korszak megteremtésében!

A férfiak többsége megőrült és összezárva pörögnek a saját buborékjaikban. Nem képesek és nem is hajlandóak változni, hiszen az presztízsveszteség...és hova lesz a büszkeség, ha nincs ki felett uralkodni?

Ideje volna felismerni, hogy ez a képlet működteti a világot:

Erőszakosak/Normálisak = Féfiak/Nők

Vagyis az erőszakosak úgy viszonyulnak a normalitáshoz, ahogy férfiak a nőkhöz.

A képlet legkönnyebben úgy hatástalanítható, ha a férfiak magukhoz térnek, de nem úgy, hogy körömcipőt húznak és kilakkozzák a körmeiket, hanem elkezdenek partneri viszonyt kezdeni azokkal a NŐKkel is, akik nem az ő nótájukat fújják. ..és ha ez kicsiben megy, akkor a világpolitika is rájön, hogy a valaha volt vezetői presztizs mindenáron való megtartása iránti küzdelem csak felemészti az életet!

unnamed

Arra kérjük a NŐKet, hogy merjenek újra színre lépni, vállalva a felelősséget és adott esetben a vezetői szerepet is!

Arra kérjük a FÉRFIakat, támogassák ebben a folyamatban az arra alkalmas nagybetűs Nőket.

NŐI-FÉRFI szerepek harmonikus egyensúlya egy fontos alappillére annak, hogy létrehívjunk egy új, élhető világot, mely a kibillentségek és szélsőségek helyett az élet harmonikus fennmaradását támogatja itt a Földön.

Magyar Nemzet Szabadság Alkotmány (2021)
Szociális és családügy fejezet 3. pont / részlet /

A, A család alatt a biológiailag családalapításra legalább elvben alkalmas nők és férfiak önkéntes elhatározásán alapuló életközösségeit értjük.

A családalapításra természetes biológiai úton nem alkalmas életközösségeket nem nevezzük családnak.

B, Elismerjük és nem üldözzük az egyneműek akár bejegyzett életközösségeit, azonban saját vér szerinti gyermekeiken kívül idegen gyermeket nem nevelhetnek.

C, Örökbefogadásra bármilyen családszerkezetű család alkalmas lehet.

D, Államunk a többgenerációs családok együttélését kiemelten támogatja, mert a biztos szociális integráltságot, az idősek és a gyermekek lelki biztonságát leginkább ez a családi háttér biztosítja.

A MAGYAR NEMZET SZABADSÁG ALKOTMÁNYA - teljes szöveg

Amennyiben Ön is többet szeretne megtudni az elkövetkező idők lehetőségeiről és aktívan részt kíván venni az új világ alakításában, kövesse Facebook oldalainkat, látogassa rendezvényeinket, járjon szertartásainkra, amelyek az aranykori jövőre való felkészítésen és hasznos gyakorlati tanácsokon túlmenően lelki és szellemi felüdülést is hozhatnak az Ön életébe!

Együttműködő rendezett közösségeink szellemisége az egységérzet harmóniájával ajándékoz meg minket, és ebben a légkörben a nehézségeket is könnyebb elviselni, valamint bármilyen elképzelést sokkal könnyebb megvalósítani!

Áldás az igaz úton járókra!

Szeretettel és tisztelettel

a Szakrális Magyarország Csapata

A Szakrális Magyarország egy élő keret, minőségi tartalommal ti töltitek meg!

A Szakrális Magyarország a normális, ember-léptékű átalakulás irányába segít felkészülni, és ezért a legjobb helyen vagy! Reményeink szerint hírleveleink segítenek megérteni a jelen helyzetet, és az elvégzendő feladatokat, hogy közös cselekvésben Te is részt tudjál vállalni, saját tudásod, képességednek megfelelően!

Programajánló

  1. 05.11. Természetjárás Dr. Herczeg Andreával
  2. 05.11. Antiglobalista tüntetés Budapest
  3. 05.19. Országos Hálaadó Magura Szertartás